Logo View on People
h

HR specialist

Wat beweegt mensen in een organisatie? Wat zijn hun drijfveren, waardoor komen zij in beweging?  Organisaties hebben verschillende doelen maar vaak met elkaar gemeen dat zij onderscheidend vermogen willen creëren om anders te zijn dan hun concurrenten. Het gaat er om dat mensen zich willen verbinden met de organisatiedoelen en vanuit hun eigen kijk op de wereld daarvoor een inspanning willen leveren. De relatie tussen organisatie en medewerker is daarbij wederkerig en vraagt van beiden inbreng.

Voor mij is het belangrijk dat steeds de menselijke maat wordt toegepast, dus geen grootschalige, anonieme benadering. De menselijke maat is immers “al datgene wat binnen de inhoud van de menselijke vermogens en geaardheid ligt en verbonden is met het realiseren van duurzaamheid” (Vinke, 2005). De rol van HR is het bewaken van de koers van de inspanning van medewerkers en de vraag of dit steeds leidt tot zingevende activiteiten. Dit gaat samen met het signaleren van veranderingen, die zich vaak uiten in vele vormen en gedaanten van bijzaken en details. Maar ook gaat het om de erkenning en bevestiging dat mensen het verschil maken. Als HR specialist zorg ik dan voor concrete acties en handelingen, die laten zien dat je echt achter de mensen en hun activiteiten staat. Dit doe ik door een dialoog tussen mensen onderling en met leidinggevenden op gang te brengen en te kiezen voor samenwerking, ook als het spannend wordt.

h

Toezichthouder

Vanaf 2010 ben ik actief in de rol van toezichthouder en commissaris.Hier breng ik expertise en ervaring in vanuit verschillende branches op het gebied van personeels- en inzetbaarheidbeleid en algemene organisatie vraagstukken.
Ik ben tevens verbonden aan het platform van De Nieuwe Commissaris, die zich inzet voor vernieuwing van toezicht en verhoging van de effectiviteit van toezichthouders.

Momenteel vervul ik de rol van toezichthouder/commissaris bij onderstaande organisaties.

Lid RvT Stichting IJsterk
Een organisatie in Amsterdam met 500 medewerkers, gespecialiseerd in kinderopvang en welzijnsactiviteiten. De RvT bestaat uit 5 leden die in 2010 allen nieuw zijn benoemd. Naast de positie als algemeen lid, behoort de aandacht voor het personeelsbeleid, alsmede het werk voor peuters, volwassenen en senioren tot mijn portefeuille.  www.ijsterk.nl

Lid RvT Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
De NOS stelt zich tot doel de primaire informatiebron te zijn voor nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld en zijn gedrag te bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid. Er zijn 600 medewerkers in dienst. De RvT bestaat uit 6 leden en is benoemd door de Minister.  www.nos.nl

Lid Raad van Commissarissen PC Hooft Groep
PC Hooft Groep, verzekeraar en verzorger van uitvaarten. Op dit moment spelen in de uitvaartbranche belangrijke zaken als een toenemende individualisering, afnemende financiële draagkracht van klanten en een grotere etnische en religieuze diversiteit. Aan de verzekeringskant vragen het inbedden van complianceregels en transparantie veel aandacht. De organisatie heeft 250 medewerkers in dienst. De RvC bestaat uit 5 leden. www.pchooft.nl

h

Coach

Als coach help je de ander leren, door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor ben je in staat het zelfreflecterende en zelfsturende vermogen van de coachee optimaal te stimuleren. De term coach staat voor koets of koetsier en maakt het vervoer van mensen van A naar B mogelijk. Dit doet ook de coach, die zet de coachee aan het denken, waardoor die in beweging komt. Vervolgens reis je samen naar een vooraf bepaald doel en onderweg kom je verschillende situaties tegen.

In mijn dagelijkse praktijk vervul ik regelmatig de rol van coach. Managers en medewerkers zitten met vraagstukken die verschillend van aard zijn.  Het kan gaan over groei in hun functie, een volgende stap in de carrière, of een oplossing voor een geschil met collega’s of leidinggevende.

Bij coaching gaat het wat mij betreft om de mens als geheel, of met een mooi woord inclusive coaching, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen denken en doen (de harde kant) en voelen en zijn (de zachte kant).  In het geval van een medewerker moet ook de verbinding worden gelegd tussen de context en het sociale systeem waarin de medewerker zich beweegt.De ervaringen die zijn opgedaan tijdens de reis vormen het leerproces, waarvan je hoopt dat die leidt tot een nieuwe kijk en een verschuiving van denken naar doen.

h

Inspirator

Naast dat ik mij zelf laat inspireren door mensen die een verschil kunnen maken en hun eigen weg in het leven zoeken, probeer ik ook zelf een bron van inspiratie te zijn. De inspiratie komt van het enthousiasme en toewijding in de dingen waarmee ik bezig ben; doen wat ik zeg en zeggen wat ik doe is belangrijk. Dit samen met een oprechte belangstelling voor mensen en ervoor zorgen dat zij in het middelpunt staan.

Discipline en passie; omgaan met paradoxen, maar ook als kleefstof in de organisatie. Het vermogen om kennis te delen en het kunnen verplaatsen in de wereld waarin andere mensen zich bewegen. Initiatieven nemen en een voorbeeld geven in de manier waarop jijzelf ook behandeld wilt worden. Een opbouwende omgeving bieden, waar ambitie wordt herkend en steun krijgt en een onvoorwaardelijk vertrouwen een belangrijk uitgangspunt is. Allemaal zaken die bijdragen aan een succesvolle rol als inspirator.