Logo View on People
h

Over View on People

“Alle mensen streven van nature naar kennis. Dit blijkt onder meer uit het feit dat we houden van waarnemingen; en vooral van het waarnemen met onze ogen. Dit  komt waarschijnlijk omdat deze waarnemingen ons het meest doet onderkennen en veel onderlinge verschillen laat zien”. (Aristoteles Metafysica I)

In 2009 startte ik met View on People, waarin ik verschillende nevenactiviteiten op het gebied van bestuur, toezicht, advies en interactieve sessies samenvoegde.

Met de website van View on People wil ik een indruk geven van mijn ervaringen op het gebied van mens en organisatie en de verschillende ‘rollen’ die ik in de praktijk uitoefen als HR-specialist, toezichthouder coach en inspirator. Ook is de site bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft om mensen waar te nemen en van elkaar te leren. Ik hoop daarbij een bron van inspiratie te kunnen zijn voor diegenen die net als ik in de dagelijkse praktijk op ontdekkingstocht zijn in hun organisatie.

Els van Batum

h

Netwerk

Netwerken zijn onontbeerlijk in onze hedendaagse samenleving. Het kan bijdragen aan gezamenlijke kracht in een keten. Het helpt om de ontwikkelingen van buitenaf te onderkennen en te vertalen naar toepasbare interne oplossingen in een organisatie of je eigen leven. In interactie met de omgeving en elkaar, kunnen mensen reflecteren en groeien. De mens is behalve een reflextief ook een handelend en waarderend wezen.

Mensen verlangen in de veranderende samenleving naar de menselijke maat. In buurten en wijken, in ouderenzorg, op de werkvloer. Het vereist sociale intelligentie. Kennis delen is belangrijk om vooruit te komen en waar kan dat beter dan in netwerken van organisaties en mensen.

Mijn netwerk bestaat uit de vele mensen van organisaties waarvoor ik werkzaam ben, branche- en netwerkorganisaties, belangenorganisaties en ministeries alsmede culturele- en opleidingsinstellingen. Ook zijn er prettig zakelijk en privé te combineren netwerken, zoals de Clubvan100 van strijkorkest Amsterdam Sinfonietta, Stadsherstel Amsterdam en de muziekschool waarvan ik lid ben.

Activiteiten

Mijn activiteiten zijn divers maar hebben bijna altijd te maken met de ontwikkeling van mensen. Dit is terug te zien op het terrein van het toezichthouderschap en HR management, waar ik mijn bijdrage probeer te leveren bij de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties aan mensen die zich willen ontplooien.  Maar ook groepen in de samenleving die kwetsbaarder zijn, zoals ouderen, kinderen en allochtonen, gaan mij zeer aan het hart en probeer ik te ondersteunen door mijn inzet bij verschillende welzijnsorganisaties.

Gelukkig is er ook voldoende vrije tijd om te ontspannen. Reizen, fietsen en concertbezoek zijn dan favoriete bezigheden, maar vooral de wekelijkse zanglessen geven mij veel nieuwe energie doordat ik daarin expressie en creativiteit kwijt kan.

“Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen.”

Wat wil ik zijn

Een betrouwbare en betekenisvolle gids die, waar nodig, ondersteunt en leiding geeft. Vanuit natuurlijke interesse te weten komen wat anderen drijft en beweegt en ontdekken wat hun mogelijkheden zijn. Daarbij aftastend hoe en wanneer ik met mijn ervaring aan een ontwikkeling kan bijdragen. Met gepaste nieuwsgierig en een open mind, steeds weer kijkend waar mensen samengebracht kunnen worden. Natuurlijk is ook zelfzorg een belangrijk begrip voor mij. Goed in je vel zitten, zelf verantwoordelijkheid nemen voor de gang van zaken in je leven. Het is een levenslang proces van leren en ontdekken waar handelingsruimte vrijkomt.

Met wie wil ik mij verbinden

Ik verbind mij het liefst met mensen die gericht zijn op het steunen van anderen bij hun kansen om te groeien.  Deze mensen zien zichzelf als middel om veranderingen tot stand te brengen en nemen anderen mee in het ontdekken van de kansen bij een veranderingsproces. Zij denken veel buiten de gebaande paden, op zoek naar mogelijkheden, maar tonen ook mededogen en compassie met diegenen die een andere weg verkiezen. Zoeken en nieuwsgierigheid zijn belangrijke kenmerken en het besef dat meervoudig kijken onderdeel is van ons bestaan.

Waar breng ik toegevoegde waarde

De menselijke maat in organisaties, dat is waar ik aandacht voor vraag en meehelp te organiseren. Soms start dit vanuit een onoverzichtelijke situatie, soms zelfs met chaos. Het is mijn competentie om dan overzicht te creëren en de juiste lijnen uit te zetten. Als toezichthouder, manager of door zelf hands on het gesprek aan te gaan. Daar waar inspiratie en vertrouwen nodig is en doorzettingsvermogen en geduld wordt gevraagd, ben ik op mijn plaats en kan ik een rol van betekenis spelen. Dichtbij of op afstand, met mensen samen doelen realiseren. Initiatieven nemen om tot iets nieuws te komen. Gericht op actie, in plaats van praten over. Mensen met elkaar in gesprek brengen en laten samenwerken. Richting geven, maar -waar dit kan- ook veel ruimte bieden aan anderen, die daardoor betekenisvol voor zichzelf én hun omgeving kunnen zijn.

h

Achtergrond

Mijn wieg stond in Amsterdam Noord, in het huis van Oma van Batum waar mijn ouders inwoonden. Enthousiast gemaakt door mijn vader deed ik al op jonge leeftijd mee in het club & buurthuiswerk en genoot daarvan. Ook toen voelde ik mij altijd al prettig in het gezelschap van groepen mensen. Dit bleek een rode draad in mijn toekomstige beroepskeuzes. Na 12 jaar werken en leren in verschillende buurthuizen en 4 jaar ervaring als voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de stichting waarvoor ik werkzaam was, koos ik de richting van het personeelswerk.  Na een 2e HBO opleiding, volgde een boeiende reis in het HR vak. Aanvankelijk als HR manager in een verpleeghuis, al snel gevolgd door directiefuncties bij  diverse omroepen en producenten en inmiddels in de hospitality sector van hotels en restaurants. In 2009 behaalde ik mijn Master in Change Management bij het SIOO, een nieuwe dimensie in mijn ontwikkeling. Vanaf 2010 heb ik mij als toezichthouder en commissaris ontplooid. Professioneel toezicht houden in maatschappelijk betrokken organisaties: dat doet er volgens mij werkelijk toe. Om daarin een rol te mogen spelen geeft mij zeer veel voldoening!

Referenties

“Met Els van Batum als toezichthouder ontmoet u een toegewijde vrouw, die in haar optreden het juiste midden weet te bewaren tussen afstand houden en nabij zijn als dat nodig is.
Ze heeft goed gefundeerde opvattingen en weet haar ervaringen uit haar eigen werk te gebruiken bij haar optreden als toezichthouder. Als het nodig is, stroopt ze de mouwen op en werkt ze snel af wat ze heeft beloofd te doen; ze kan een geduchte, maar altijd correcte gesprekspartner zijn voor de bestuurder; kortom een vrouw om er bij te willen hebben!”

Hans Ouwerkerk, voorzitter RvT Stichting IJsterk. Tevens voormalig politicus, ombudsman en burgemeester van verschillende Nederlandse gemeenten.