Logo View on People
Drukte

Het leven in de stad

In deze rubriek wil ik een aantal indrukken geven over het leven in Amsterdam. Het is zaterdagmiddag en op de Dam is er weer een ...

Amsterdam SinfoniettaPhoto: Marco Borggreve

De organisatie als een luisterend strijkorkest

Luisteren is een van de mooiste maar ook moeilijkste vaardigheden in ons leven. Ook binnen organisaties kan er meer bereikt worden...

_binaries_299079_De+Nederlandsche+Bank-001

Toetsingskader commissarissen

In toezichtland is er veel te doen over de eisen die worden gesteld aan de geschiktheidstoets voor commissarissen. De Nederlandse ...

No more excuses

Waarin geloof jij?

Waarin geloof jij? Waar sta je voor? Welke bijdrage lever jij? Sam Silverstein sprak hierover op een congres over duurzame inzetba...

Het civilisatieproces

Het civilisatieproces

In Het Civilisatieproces laat Norbert Elias zien hoe de regels voor aanvaardbaar gedrag in de maatschappelijke bovenlagen zijn ontwikkeld. Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. In deze periode vinden ingrijpende veranderingen plaats, die onze normen en waarden tot op de dag van vandaag bepalen. (Norbert Elias  Het Civilisatieproces UitgeverijBoom, Amsterdam(2011))
pdf boekintroductie van uitgeverij boom

De economie van goed en kwaad

De economie van goed en kwaad

Met zijn baanbrekende benadering verandert Sedlacek onze manier van denken over de economie en de manier waarop wij economische waarde berekenen. De wijsheid van filosofen en dichters worden boven de strikte wiskundige modellen van het menselijk handelen geplaatst. (Thomas Sedlacek De economie van goed en kwaad  Scriptum, Schiedam (2012))
Essay in Trouw 2012

Tegen de onverschilligheid

Tegen de onverschilligheid

In dit boek houdt Joep Dohmen een pleidooi voor een moderne levenskunst. De Filosofische levenskunst richt zich primair op de eigen zorg en wil de moderne mens leren om zelf een goed leven te lijden. In onze technologische en door de vrije markt gedomineerde maatschappij, zijn we ver verwijderd geraakt van zo’n cultuur. De nieuwe ethiek onderzoekt de mogelijkheid en de inhoud van een laatmoderne levenskunst. (Joep Dohmen Tegen de onverschilligheid Ambo Amsterdam (2011))
http://www.hermandedijn.be/viewpic.php?LAN=N&TABLE=PUB&ID=1273

Statusangst

In statusangst onderzoekt Alain de Botton een verschijnsel waarmee iedereen in de westerse wereld op één of andere manier te maken krijgt: Statusangst. In een samenleving waarin onze waarde wordt afgemeten aan onze materiële wapenfeiten en ons maatschappelijk aanzien, zijn we ons pijnlijk bewust van de noodzaak om te slagen en te presteren. Botton leert ons de manieren zien waarop die angst is te overwinnen en er vrede mee te sluiten. (Alain de Botton Statusangst Olympus onderdeel van Amstel BV (2008))
Zie Tedtalk voor een presentatie van Alain de Botton

 

Lopen over water

Veel organisaties proberen de dynamiek in hun omgeving te ordenen. Ze trachten veranderingen planmatig te sturen en te beheersen. De dynamiek, schrijft Boonstra, kan echter ook worden gezien als een voortdurende bron van vernieuwing. Dit kan juist een aanzet zijn voor vernieuwing in een proces van zelforganisatie. Organiseren, vernieuwen en leren zijn dan dynamische processen waarin mensen interacteren en communiceren. Ze geven betekenis aan gebeurtenissen en creëren samen nieuwe situaties.
(Jaap J.  Boonstra Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van Veranderingen in Organisatie aan Universiteit van Amsterdam (10 februari 2000))
http://dare.uva.nl/document/1116

De gedreven organisatie

Dit boek is een pleidooi voor het inrichten van organisaties vanuit het klant-medewerkers perspectief. Gedrevenheid bij medewerkers om te presteren en gemotiveerd te werken, in organisaties met een menselijke maat, is de basis voor het succesvol functioneren van organisaties. Gedreven medewerkers leiden tot gedreven organisaties en daarmee tot tevreden klanten.
(Jansen M.H.M,. Jolink J,. Noorman S.A.& Schoemaker M.J.R.  De gedreven organisatie Kluwer, Alphen aan den Rijn (2008))

De onderstroom van organiseren

De geïnteresseerde leek, de beginnende vakgenoot, de senior veranderaar, de onderzoeker en de onderzoeksmanagers. Allemaal kunnen zij kennis maken met het model voor veranderdiagnose zoals die door Rob van Es wordt toegelicht.

Meervoudig kijken vanuit de kunst, aan de hand van zestig schilderijen en litho’s, negentien films en elf gedichten. Alle inzichten worden uiteindelijk samengebracht in een model dat gebaseerd is op het maken van films. (Rob van Es Veranderdiagnose, De onderstroom van organiseren Kluwer (2009))

African tribal Leadership voor managers

African tribal Leadership voor managers

Alleen door te luisteren naar de verhalen over de organisatie kan een manager invulling geven aan de collectieve kracht. Het is de eerste en belangrijkste stap naar zingeving, bezieling en creativiteit. Het verbindt twee denkwerelden, die van het sociaal constructivisme en de complexe systeemtheorie. Het is vooral ook een praktisch boek met aanwijzingen hoe je invulling kan geven aan de collectieve kracht van de organisatie.
(Willem H.J. de Liefde Africa tribal Leadership Kluwer 2002, Deventer)