Logo View on People

Toetsingskader commissarissen

In toezichtland is er veel te doen over de eisen die worden gesteld aan de geschiktheidstoets voor commissarissen. De Nederlandse Bank wil met toetsgesprekken de kwaliteit van de toezichthoudende boards aanzienlijk verbeteren.
De verhalen rond de gesprekken zijn talrijk. “De criteria zijn streng, ervaren commissarissen worden niet geschikt bevonden en de gesprekken worden door te jonge –onervaren- mensen gevoerd”.

Zelf sta ik ook op het punt om een toetsgesprek aan te gaan. Het kwam dus goed uit dat ik deel kon nemen aan een avond met Femke de Vries, divisie directeur Toezicht en Expertisecentra van De Nederlandse Bank.
De DNB kijkt naar de samenstelling van een RvC en beoordeelt of een kandidaat zicht heeft op de toekomstige eisen van de onderneming,  evenals op de wet – en regelgeving en tegenwicht kan bieden t.o.v. de directie. Dit alles is samengevat in de beleidsregels ‘Geschiktheid 2012’. Daarnaast is er een persoonlijke betrouwbaarheidstoets.
DNB wil in een open gesprek (feiten/voorbeelden) een beeld krijgen van de toegevoegde waarde en specifieke rol van de kandidaat en kandidaten bewust maken van hun taak. Voor mij was de avond zeer nuttig en geeft meer inzicht hoe ik mij kan voorbereiden. Ik kijk met vertrouwen uit naar mijn eerste toetsgesprek.