Logo View on People

Waarin geloof jij?

Waarin geloof jij? Waar sta je voor? Welke bijdrage lever jij? Sam Silverstein sprak hierover op een congres over duurzame inzetbaarheid van Achmea op 28 maart j.l., waarbij ik als panellid aanwezig was.
Accountability en verantwoordelijkheid staan centraal in het betoog van Silverstein. In vijf stappen kan ieder zelf vormgeven aan het begrip accountablity :

  1. De juiste dingen doen
  2. Je eigen ruimte managen
  3. Het proces managen
  4. De juiste verwachtingen neerzetten
  5. Persoonlijke bijdrage en een sociale bijdrage in je omgeving leveren

Door het implementeren van de vijf stappen in je leven en het delen van de verhalen over de wijze waarop je dit doet, maak je deel uit van een leerproces binnen een grotere beweging.

Er over schrijven en spreken is makkelijker dan er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Daarom heet het boek van Sam Silverstein ook “NO more excuses”.
Voor meer informatie zie de webpagina van Achmea.